Metoda Neurac

Metoda Neurac – reedukacja nerwowo – mięśniowa, system diagnostyki i leczenia na urządzeniu Redcord, ćwiczenia w podwieszeniu stabilizujące i wzmacniające mięśnie oraz stawy, trening funkcjonalny i ćwiczenia korekcyjne.

Cele leczenia systemem Neurac:

  • zmiany w systemie kontroli nerwowo – mięśniowej,
  • odbudowa wzorców ruchowych w środowisku wolnym od bólu,
  • przywracanie prawidłowej funkcji ruchowej,
  • wzmocnienie siły i wytrzymałości mięśni,
  • poprawa równowagi, koordynacji i stabilności.  


Metoda Neurac w swojej obecnej formie wywodzi się z wykorzystywanego w przeszłości Systemu Ćwiczeń w Podwieszeniu – SET (and. Sling Exercise Therapy). Neurac stanowi odzwierciedlenie naturalnej ewolucji, jakiej doświadczył system SET. Przekształcił się on z luźnego zbioru technik usprawniających, w całkowicie sformalizowaną metodę terapeutyczną, która ma charakterystyczny panel diagnostyczny oraz ścisłe wektory postępowania leczniczego. Choć z mniej wyraźną strukturą, SET zawierał już wiele elementów obecnych aktualnie w metodzie Neurac.

W jego ramach zwracano uwagę na badanie i poprawę funkcji mięśni lokalnych lędźwiowego oraz szyjnego odcinka kręgosłupa. Wprowadzano drabiny progresji, służące czynnościowej integracji mięśni układu lokalnego i globalnego. Podkreślano znaczenie kontroli nerwowo-mięśniowej, a także stopniowo przechodzono od bardziej „laboratoryjnych” technik ćwiczeniowych do całkowicie funkcjonalnych wzorców ruchowych, obecnych w codziennej aktywności każdego pacjenta. Prawdopodobnie pewnej części polskich terapeutów bliższa jest nawet nazwa SET niż Neurac i do dzisiaj chętnie jej używają. Podobnie jak SET, miano TerapiMaster ciągle jest popularne w kręgach terapeutycznych w Polsce.

Zapraszamy do naszych gabinetów terapii manualnej, fizykoterapii i fizjoterapii oraz rehabilitacji ruchowej. Czekamy na Ciebie w Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Suchej Beskidzkiej.

 
 
 
 

Co leczymy?

zobacz więcej

Metody terapeutyczne
Kinezyterapia

zobacz więcej

Zabiegi
Fizykoterapia

zobacz więcej

Terapeuci

zobacz więcej