Medycyna Ortopedyczna wg dr Cyriax

Medycyna ortopedyczna dr. Cyriax’a – pełna diagnostyka i leczenie kręgosłupa, narządu ruchu i stawów obwodowych, techniki manipulacji, odblokowania ograniczenia ruchu w stawach.

Podstawowym założeniem Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a jest leczenie wzorca klinicznego – jednostki chorobowej. Przez zaproponowany w metodzie wywiad i badanie funkcjonalne uzyskujemy kompletną informacje na temat badanego pacjenta. Dla wszystkich jednostek chorobowych metoda oferuje lokalne, bezpośrednie, sprawne i korzystne ekonomicznie leczenie. Różnicowanie można przeprowadzić przez szczegółowy wywiad i badanie funkcjonalne, a dokładną lokalizacje podrażnionych struktur można poznać albo przez obecność objawów lokalizujących albo przez palpację. Wówczas możemy mówić o szczegółowej diagnozie. Metoda Cyriax’a to przede wszystkim dokładna diagnostyka, a więc: trafny wywiad i badanie funkcjonalne wszystkich struktur w okolicy uszkodzenia. Diagnoza ta odbywa się poprzez:

 • szukanie nierozerwalnych podobieństw i obiektywnych objawów,
 • zwracanie uwagi na dzwonki alarmowe ( symptomy wskazujące na poważne uszkodzenia ),
 • ocenianie czucia końcowego ( informacja o strukturach ograniczonych ruchowo ),
 • używanie testów funkcjonalnych,
 • szukanie objawów lokalizujących, a palpacji tylko wtedy, kiedy jest konieczna,
 • używanie zasady selektywnego napięcia,
 • używanie ruchów fizjologicznych,
 • ocenianie struktur inert - niekurczliwych i kontraktil – kurczliwych ( struktury inert to: torebka stawowa, więzadła, kaletki maziowe, opona twarda, osłonka oponowa i korzenie nerwowe, nerwy obwodowe a struktury kontraktil to: ścięgno, brzusiec mięśnia, przejście mięśnia w ścięgno, przyczep ścięgna do kości ).

 

W terapii wykorzystywane są następujące środki terapeutyczne:

 • głęboki masaż poprzeczny,
 • mobilizacje/manipulacje,
 • naciąganie torebki,
 • trakcja.

Co leczymy?

zobacz więcej

Metody terapeutyczne
Kinezyterapia

zobacz więcej

Zabiegi
Fizykoterapia

zobacz więcej

Terapeuci

zobacz więcej