Nowości

2012-12-28

Aparat Redcord – leczenie systemem NeuracMetoda Neurac w swojej obecnej formie wywodzi się z wykorzystywanego w przeszłości Systemu Ćwiczeń w Podwieszeniu – SET (and. Sling Exercise Therapy). Neurac stanowi odzwierciedlenie naturalnej ewolucji, jakiej doświadczył system SET przekształcając się z luźnego zbioru technik usprawniających w całkowicie sformalizowaną metodę terapeutyczną posiadającą charakterystyczny panel diagnostyczny oraz ścisłe wektory postępowania leczniczego.

Cele leczenia systemem Neurac:

  • zmiany w systemie kontroli nerwowo – mięśniowej,
  • odbudowa wzorców ruchowych w środowisku wolnym od bólu,
  • przywracanie prawidłowej funkcji ruchowej,
  • wzmocnienie siły i wytrzymałości mięśni,
  • poprawa równowagi, koordynacji i stabilności.

   
Metoda Neurac w swojej obecnej formie wywodzi się z wykorzystywanego w przeszłości Systemu Ćwiczeń w Podwieszeniu –  SET (and. Sling Exercise Therapy). Neurac stanowi odzwierciedlenie naturalnej ewolucji, jakiej doświadczył system SET przekształcając się z luźnego zbioru technik usprawniających w całkowicie sformalizowaną metodę terapeutyczną posiadającą charakterystyczny panel diagnostyczny oraz ścisłe wektory postępowania leczniczego. Choć z mniej wyraźną strukturą, SET zawierał już wiele elementów obecnych aktualnie w metodzie Neurac. Zwracano w jego ramach uwagę na badanie i poprawę funkcji mięśni lokalnych lędźwiowego oraz szyjnego odcinka kręgosłupa, wprowadzano drabiny progresji służące czynnościowej integracji mięśni układu lokalnego i globalnego, podkreślano znaczenie kontroli nerwowo-mięśniowej, a także stopniowo przechodzono od bardziej „laboratoryjnych” technik ćwiczeniowych do całkowicie funkcjonalnych wzorców ruchowych, obecnych w codziennej aktywności każdego pacjenta. Prawdopodobnie pewnej części polskich terapeutów bliższa jest nawet nazwa SET niż Neurac, i do dzisiaj chętnie jej używają. Podobnie jak SET, miano TerapiMaster ciągle jest popularne w kręgach terapeutycznych w Polsce.

 
 
 
 

powrót do listy


Co leczymy?

zobacz więcej

Metody terapeutyczne
Kinezyterapia

zobacz więcej

Zabiegi
Fizykoterapia

zobacz więcej

Terapeuci

zobacz więcej