Fala Uderzeniowa

Fala Uderzeniowa ESWT pozaustrojowa fala uderzeniowa ESWT ( Extracorporeal Shock Wave Therapy ) staje się coraz bardziej popularną częścią fizykoterapii, jest jedną z nowoczesnych metod, stosowanych w ortopedii, rehabilitacji oraz dermatologii. EWST wycelowana jest w obszary  będące przyczyną bólu przewlekłego. Wpływ fali uderzeniowej prowadzi np. do rozpuszczenia złogów wapnia i lepszego unaczynienia oraz powoduje w ostatecznym efekcie ulgę w bólu. Impuls ciśnieniowy przemieszcza się bez większych strat poprzez ośrodki wodne do ciała pacjenta i penetruje tkanki miękkie, jego rozprzeszczenianie jest jedynie ograniczone przez właściwą absorpcję tkanki oraz zjawisko końcowego odbicia od obszarów akustycznie niejednorodnych.

Korzyści z leczenia falą uderzeniową.

Leczenie falą uderzeniową przynosi następują korzyści:

 • organizm nie jest obciążony środkami farmakologicznymi, w celu działania przeciwzapalnego i przeciwbólowego,
 • możliwość zapobiegania interwencji chirurgicznej,
 • dzięki leczeniu ambulatoryjnemu, nieobecność  w pracy, jak i uczestniczenie w treningach ( w przypadku sportowców ), zostaje zredukowana do minimum,
 • w przypadku niektórych wskazań ( łokieć tenisisty, ostroga piętowa, zapalenie rozcięgna podeszwowego ), jest to najlepsze uzupełnienie innych metod terapii (czasami tylko jedyną metodą ).

 

Wskazania do leczenia falą uderzeniową

Zakres wykorzystania tej metody leczenia znacznie się rozszerza. ESWT ma zastosowanie począwszy od leczenia tak popularnych jednostek chorobowych jak: 

 • ostroga piętowa,
 • zapalenie rozcięgna podeszwowego,
 • zapalenie kaletki krętarzowej,
 • tendopatia i  uszkodzenia stożka rotatorów,
 • łokieć tenisisty,
 • ból ścięgien rzepki (tzw. kolano skoczka).

 Kolejne badania rozszerzają dzisiaj zakres działania tej metody o jej zastosowanie w przypadku:

 • dolegliwości bólowych stawów barkowych przebiegających ze zwapnieniami lub bez,
 • przewlekłe entezopatie,
 • punkty spustowe (trigger points),
 • zapalenie ścięgna Achillesa,
 • zespół tarcia biodrowo - piszczelowego.

 EWST jest z powodzeniem  również wykorzystywana w terapii opóźnionego zrostu kostnego czy leczeniu stawów rzekomych (pobudzenie naturalnego procesu osteogenezy). Ta forma leczenia daje spektakularne efekty zwłaszcza w medycynie sportowej. W leczeniu ortopedycznym falę uderzeniową stosuje się ze względu na jej działanie przeciwbólowe i stymulację regeneracji tkanek miękkich. W wielu przypadkach jest alternatywą operacji chirurgicznej. Metoda ta wykazuje się wysoką skutecznością u pacjentów wcześniej leczonych (często bezskutecznie) innymi metodami zachowawczymi. Nie bez znaczenia jest również jej mała inwazyjność i bezpieczeństwo, szczególnie przy świeżych zespołach bólowych.

 
 
 
 
 

Co leczymy?

zobacz więcej

Metody terapeutyczne
Kinezyterapia

zobacz więcej

Zabiegi
Fizykoterapia

zobacz więcej

Terapeuci

zobacz więcej