Metoda McKenziego

Metoda McKenziego – mechaniczne diagnozowanie i terapia kręgosłupa i stawów kończyn -  jedna z najbardziej skutecznych metod leczenia zespołów bólowych kręgosłupa oraz dolegliwości związanych z  wypukliną jądra miażdżystego. Metoda opiera się w diagnozowaniu na rozbudowanym wywiadzie i badaniu przedmiotowym, w którym ocena diagnostyczna bazuje na znajomości wzorców objawów oraz analizie ich zmienności.

Odpowiednie diagnozowanie tą metodą pozwala terapeucie na natychmiastową odpowiedź na trzy zasadnicze pytania dotyczące występujących objawów bólowych u pacjenta:

  • z której części narządu ruchu pochodzą jego objawy,
  • czy ból ma pochodzenie chemiczne, czy mechaniczne,
  • jaki rodzaj zaburzenia mechanicznego leży u podłoża zgłaszanych przez niego objawów.

Niezwykła logika badania pacjenta bazuje na podstawowej, stale aktualizowanej wiedzy z anatomii, biomechaniki i neurofizjologii.

Cechy odróżniające metodę McKenziego od innych metod:

  • powtarzane ruchy wykorzystywane do oceny i leczenia,
  • akcent położony na niezależność pacjenta,
  • unikanie stwarzania zależności od terapeuty,
  • wykorzystywanie minimum interwencji ze strony terapeuty,
  • użycie ćwiczeń jako przysłowiowej „recepty” do zwalczania bólu,
  • położenie dużego nacisku na edukację pacjenta - zaangażowanie pacjenta w proces leczenia.

Wartość lecznicza metody została potwierdzona przez tysiące „badań indywidualnych”, prowadzonych co roku przez klinicystów na pacjentach na całym świecie. System leczenia jest stale stosowany, ponieważ jest niezwykle skuteczny.

 
 

Co leczymy?

zobacz więcej

Metody terapeutyczne
Kinezyterapia

zobacz więcej

Zabiegi
Fizykoterapia

zobacz więcej

Terapeuci

zobacz więcej