Medycyna manualna

Medycyna manualna – manualne badanie i leczenie zaburzeń czynności kręgosłupa i układu ruchu (stawy obwodowe). Leczenie obejmuje stawy np. zablokowania, mięśnie np. miogelozy, przykurcze mięśni, więzadła np. niewydolność lub brak stabilności. W skład medycyny manualnej wchodzi: diagnostyka manualna, terapia manualna, postępowanie profilaktyczne. Tego typu medycyna zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem dysfunkcji w układzie ruchu, które są skutkiem działania czynników zewnętrznych (np. obciążenie statyczne lub dynamiczne), wewnętrznych (np. osłabienie określonych grup mięśniowych, choroba narządu wewnętrznego); psychicznych (maskowana depresja) i reakcji układu nerwowego na te czynniki. Badanie manualne składa się z badania ogólnego — przeglądowego i badania szczegółowego segmentów kręgosłupa oraz stawów miednicy, kończyn i żuchwy.

Zapraszamy na badania, ruchową rehabilitację i do skorzystania z medycyny manualnej w naszych gabinetach w Suchej Beskidzkiej, Wadowicach, Bulowicach, Andrychowie oraz Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Co leczymy?

zobacz więcej

Metody terapeutyczne
Kinezyterapia

zobacz więcej

Zabiegi
Fizykoterapia

zobacz więcej

Terapeuci

zobacz więcej