Diagnostyka i przebieg leczenia

„W przyszłości za rozwój medycyny odpowiedzialne będą nowoczesne technologie. Jednak podstawą każdego rozpoznania powinno być, jak dotychczas, staranne badanie kliniczne chorego”.

Klaus Buckup

 Etap pierwszy, diagnostyczna wizyta – ustalenie wstępnej diagnozy i sposobu leczenia.

Podczas pierwszej wizyty fizjoterapeuta dokonuje szczegółowej diagnostyki aparatu ruchu pacjenta lub zgłaszanych dolegliwości bólowych z jakimi pojawił się pacjent, przeprowadza z nim wywiad chorobowy. Rzetelne  badanie staje się punktem wyjścia na drodze do realizacji zamierzonych celów terapeutycznych, polegających na:

  • ocenie stanu pacjenta ( ustalenie rodzajów i stopnia jednostki chorobowej ),
  • określenie bliższego i dalszego celu usprawniania,
  • doborze metod leczenia oraz przeprowadzeniu pierwszych procedur leczniczych ( metody oraz procedury leczenia ulegają modyfikacji na dalszym etapie leczenia ).

Jednym z elementów pierwszej wizyty jest analiza wcześniejszej dokumentacji medycznej pacjenta ( badanie: RTG, TK, MRI oraz USG ). Po diagnostyce terapeuta przedstawia pacjentowi wstępną diagnozę i informuje pacjenta o proponowanej metodzie leczenia. Ważnym elementem tej wizyty jest informacja zwrotna od pacjenta o przeciwwskazaniach do leczenia danego schorzenia. Również na pierwszej wizycie terapeuta podejmuje decyzję o badaniu dynamicznym USG pacjenta pod kątem fizjoterapii. Na pierwszej wizycie zostaje przeprowadzone leczenie kontrolne, wraz z ćwiczeniami „domowymi”, które pacjent otrzymuje do wykonywania do kolejnej wizyty.


Etap drugi – leczenie przyczynowe ( eliminacja objawów bólowych ) – potwierdzenie wstępnej diagnozy, leczenie schorzenia.

Kolejne wizyty mają na celu jak najszybszą eliminację dolegliwości bólowych pacjenta, poprzez wybór odpowiednich metod leczenia i dobór  procedur leczniczych. Głównym celem tego etapu leczenia jest eliminacja bólu, i jak najszybsze wdrożenie pacjenta do funkcjonowania w życiu codziennym ( powrót do pracy, czynności dnia codziennego ). Terapeuta wykonuje odpowiednio dobrany zestaw zabiegów. Ilość wizyt jest zależna od jednostki chorobowej pacjenta raz od zaawansowania dolegliwości bólowych. Na tym etapie leczenia pacjent otrzymuje również dalszy odpowiedni zestaw ćwiczeń do domu, w celu przyśpieszenia efektów terapii.

 

Etap trzeci – terapeutyczny trening medyczny ( gimnastyka lecznicza, doskonalenie ruchu ).

Na tym etapie leczenia dobierane są odpowiednie ćwiczenia dla pacjenta do samodzielnej pracy, następuje analiza nawyków stanowiących czynniki zagrożenia nawrotu dolegliwości bólowych. Pacjent otrzymuje wskazania odnośnie pożądanych dla niego form aktywności fizycznej, jak również przeciwwskazania mogące sprzyjać nawrotom dolegliwości ( działania zapobiegawcze ). W tym celu terapeuta:

  • analizuje czynności dnia codziennego pacjenta mogące powodować nawrót dolegliwości,
  • analizuje aktywności ruchowe pacjenta ( uprawiane dyscypliny sportowe ), w celu eliminacji niewłaściwych zachowań ruchowych,
  • tworzy dla pacjenta zestaw ćwiczeń do „rehabilitacji domowej”.

 

Zapraszamy do naszych gabinetów na rehabilitację (Wadowice, Sucha Beskidzka, Kalwaria Zebrzydowska, Andrychów, Bulowice). Z naszej rehabilitacji korzystają również Pacjenci z takich miejscowości jak Kęty, Zator i okolice. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.


Co leczymy?

zobacz więcej

Metody terapeutyczne
Kinezyterapia

zobacz więcej

Zabiegi
Fizykoterapia

zobacz więcej

Terapeuci

zobacz więcej